Nasza firma zrealizowała dotychczas 1-szy i 2-gi etap budowy Pałacu w Krotoszycach w zakresie wentylacji i automatyki.

Podczas pierwszego etapu oddana do użytku została sala bankietowa, a także kuchnia. Zrealizowaliśmy wentylację na potrzeby lokalu. Zarówno centrale, jak i automatyka są przygotowane na dodanie funkcji chłodu w przyszłości.

W drugim etapie zrealizowaliśmy wentylację sali restauracyjnej. Użycie jednego sterownika dla obu etapów pozwoliło Inwestorowi na redukcję kosztów realizacji, natomiast wykorzystanie siłowników Belimo, komunikujących się po protokole MP-BUS ze sterownikiem, poza oczywistą redukcją kosztów tras kablowych, umożliwi w przyszłości szybkie diagnozowanie ewentualnych usterek, gdyż sterownik sam wskaże, który siłownik lub czujnik są wadliwe, co przełoży się na redukcję kosztów serwisu.

Dane inwestycji

Miejscowość: Krotoszyce
Data: 08.2010
Rodzaj budynku: Obiekt usługowy
Zakres prac: Wentylacja, automatyka

Nasi partnerzy

Inter-Optima
ul. Andersena 1
62-030 Luboń k/Poznania