Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Pałac Krotoszyce
Miejscowość: 
Krotoszyce
Data: 
8.2010
Rodzaj budynku: 
Obiekt usługowy
Zakres prac: 
Wentylacja, automatyka

Nasza firma zrealizowała dotychczas 1-szy i 2-gi etap budowy Pałacu w Krotoszycach w zakresie wentylacji i automatyki.

Podczas pierwszego etapu oddana do użytku została sala bankietowa, a także kuchnia. Zrealizowaliśmy wentylację na potrzeby lokalu. Zarówno centrale, jak i automatyka są przygotowane na dodanie funkcji chłodu w przyszłości.

W drugim etapie zrealizowaliśmy wentylację sali restauracyjnej. Użycie jednego sterownika dla obu etapów pozwoliło Inwestorowi na redukcję kosztów realizacji, natomiast wykorzystanie siłowników Belimo, komunikujących się po protokole MP-BUS ze sterownikiem, poza oczywistą redukcją kosztów tras kablowych, umożliwi w przyszłości szybkie diagnozowanie ewentualnych usterek, gdyż sterownik sam wskaże, który siłownik lub czujnik są wadliwe, co przełoży się na redukcję kosztów serwisu.

Budowa nie jest zakończona, jednak w pełni funkcjonalne są już sale bankietowe i kuchnia, a także otwarta jest restauracja. W miarę postępów prac wątek ten będzie rozbudowywany.

Copyright © 2010-2012 Inter Optima Inc. All rights reserved
projekt | duind.com      realizacja | ninjasoft.pl