Kino Helios

Kino Helios
Miejscowość: 
Konin, Galeria nad Jeziorem
Data: 
9.2009
Rodzaj budynku: 
Obiekt usługowy
Zakres prac: 
Modernizacja automatyki

Modernizacja sterowania polegała na wydzieleniu ze sterowania Galerii niedziałających central i ich ponowne uruchomienie na nowych sterownikach, przy wymianie niesprawnych podzespołów. Niesprawne elementy modułowe zostały wymienione na nowe i dodano sterowniki do itniejącej już rozdzielni. Prace wykonywano przy zachowaniu możliwie najmniejszych przestojów maszyn, które w pierwszej fazie uruchomiono "na krótko." Modernizacja umożliwiła Inwestorowi korzystanie z przyjaznego interfejsu, a także umożliwiła redukcję kosztów na czynnikach grzewczych (freeheating), chłodniczych (freecooling), a także energii elektrycznej (sterownik poszczególnej centrali decydował o załączaniu pomp obiegowych wtedy, kiedy ich praca była naprawdę potrzebna, a nie startowały jak wcześniej wraz ze startem centrali). Zastosowanie nowego sterowania pozwoliło na uniknięcie kosztownych napraw, gdyż sterownik teraz monitoruje na bieżąco stan urządzeń i zapobiega ich uszkodzeniu (np. zamarznięcie wody w nagrzewnicy). Komunikacja sterowników przebiega po protokole pLAN.

Copyright © 2010-2012 Inter Optima Inc. All rights reserved
projekt | duind.com      realizacja | ninjasoft.pl