Automatyka "pod klucz"

Oferta "pod klucz" obejmuje:

  • projekt automatyki
  • poprowadzenie tras kablowych
  • montaż rozdzielni oraz elementów wykonawczo-pomiarowych
  • oprogramowanie
  • uruchomienie
  • integracja z innymi systemami (stacja inżynierska, system zarządzania budynkiem (BMS), SCADA)
  • szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji
  • dokumentacja powykonawcza
Copyright © 2010-2012 Inter Optima Inc. All rights reserved
projekt | duind.com      realizacja | ninjasoft.pl